Projecte educatiuL'Escola Bressol es troba al centre de la parròquia de Sant Julià de Lòria, a la Plaça Major, nº2, a l’entrada del pàrquing Camp de Perot.

Es tracta d'un centre parapúblic, és una societat anònima però depèn de l'Hble Comú de Sant Julià de Lòria. És per aquest motiu que l'administració local subvenciona un 70% del cost de l'escola bressol.

Dins l'Escola Bressol comptem amb sis aules amb els seus banys corresponents, una aula de psicomotricitat, dos biberoneries, una sala de reunions, un despatx per direcció, un magatzem, un vestuari pel personal, un lavabo pel personal, un lavabo per adults, un lavabo adaptat, una cuina i un pati descobert. Pel que fa al material pedagògic i fungible de l'escola s'ha de dir que és d'ús comú, sempre respectant-ne el seu ús adequat.La procedència de les famílies és variada.

Les famílies de l'Escola Bressol tenen una mitjana d'entre 1 a 2 fills. El nivell cultural és mitjà amb estudis i professions vàries (serveis, hoteleria, lliberals i socioeducatives).

En quant al personal, hem de dir que tothom està titulat seguint el Decret del 27 d'abril de 2005 d'aprovació del Reglament de Guarderies Infantils. Comptem amb una pedagoga, mestres, tècnics de grau superior, personal auxiliar i una educadora social.

Pel que fa al personal de serveis comptem amb una cuinera i una empresa de manteniment que neteja les instal·lacions diàriament. Per últim afegir que anyalment comptem amb alumnes de pràctiques del centre de Formació Professional d'Aixovall el qual compta amb dos tipus de titulacions: el DEP i el BATXILLERAT SOCIOEDUCATIU.