Preus

8h - 20h
361,34 €

Quota
de dia

8h - 13.15h
240,89 €

Quota
de matí

8h - 15.30h
286,88 €

Quota
d'horari intensiu

15h - 20h
196,27 €

Quota
de tarda

Reserva de plaça: El seu import és de 70,00 euros i suposen un pagament a compte que es regularitza amb la primera quota


Anyalment, els preus seran revisats pel Consell d'Administració de l'Escola Bressol.

Consideracions sobre les quotes

  • La quota de material és de 80,00 € anyals que es paguen trimestralment en quotes de 20,00 €.
  • Els germans tenen un 25% de descompte.

Tots els mesos d'agost es cobrarà només 23 dies ja que l'escola tanca per parada tècnica.