Presinscripció a l'escola

17/08/2022

Requeriments per la matricula

Autorització de drets d'imatge
Contracte de l'Escola Bressol (dues còpies)
Autorització d'administració de medicament
Autorització de recollida
Autorització de sortida
Conèixedor Annex
Documentació necessària
Domiciliació bancària
En cas d'urgència
Material necessari (de 0 a 1 anys)
Material necessari (de 1 a 3 anys)
Pre-inscripció
Reglament general